Pics d'Astazous, 3.012 i 3.071 m, per la vall de Pineta

Pic de l'Aguillette, 2.524 m, pel túnel de Bielsa

GR-19, de Sarabillo a Badaín

Pics de Clarabide, 3.020 m, per la vall d'Estós

Pic d'Aragüells, 3.035 m, per Vallhiberna

Peña Montañesa, 2.291 m

Pic de Bachimala, 3.177 m, per Tabernés

Pic de la Robiñera, 3.003 m, per Chisagües

Serra de Cis, 1.761 m, Ribagorça

El Turbó, 2.492 m, Ribagorça

El Cotiella, 2.912 metres 

 Els Pocets, 3.375 m, per Viadós 

El Mont Perdut, 3.355 m, per la vall de Pineta 

La Punta Llerga, 2.268 metres

Culfreda (Batua), 3.034 metres

La Punta Suelza, 2.973 metres